Ulefos Linjeavvattning

Ulefos Filcoten® rännor för linjeavvattning är tillverkade med morgondagens produktionsteknik för betongprodukter.

Ett högkvalitativt fiberförstärkt kompositmaterial som tillverkas i en innovativ produktionsprocess genom blandning och bearbetning av fiber, cement och bindmedel. Den höga andelen fiber i kombination med högpresterande betong öppnar upp helt nya perspektiv jämfört med det klassiska byggmaterialet betong. I korthet: Ulefos Filcoten® är den världsledande avvattningsrännan i lågviktsbetong.

  • Lägre vikt – lägre transportkostnader och snabbare installation
  • Urtag och grova yttersidor säkerställer en god kontakt med den omkringliggande betongen
  • Mycket hög slagtålighet för säker hantering och installation
  • Hög tryckhållfasthet och draghållfasthet tack vare den innovativa fiberförstärkta kompositen
  • Släta inre ytor garanterar bästa flödesegenskaper
  • Enkelt att kapa och borra på plats

Läs mer

Ulefos Filcoten® Self:

Ulefos Filcoten® Pro: